Rev. Fr. Thomas McMahon

Kilmoma, Listowel, Co KERRY, Ireland